Oikeuskäytäntöa

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen (KHO:2016:18) ns. naken-in-naken-ut periaatteen soveltamisesta verotuksessa. Päätöksen mukaan pelkkää substanssiarvoa voidaan jossain tilanteessa käyttää osakkeiden luovutushintana.

Lue lisää ›