Oikeuskäytäntöä

Muutama oikeustapaus:

Lue lisää ›

Uutta lakia ja oikeuskäytäntöä

yyskuun 1. päivänä tuli voimaan osakeyhtiölain muutos joka yksinkertaistaa osakeyhtiöiden sulautumis- ja jakautumismenettelyä.
Jatkossa ns. tytäryhtiösulautumisesta päättää sulautuvan yhtiön hallitus.

Lue lisää ›