Makkaran alv, lentopisteet ja sairaanhoitovakuutus

Tuoreen EU-tuomioistuinpäätöksen mukaan oli saksalaisella makkarakauppias Manfred Bogilla oikeus myydä makkaransa elintarvikkeen arvonlisäverokannalla, eikä esim. ravintolapalvelun.

Lue lisää ›

Tappiosta, pääomanpalatuksesta ja muusta

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa elinkeinotulon verotusta koskevassa keskusverolautakunnan päätöksestä tehdyssä valituksessa oli kysymyksenä, saako A Oy vähentää siihen sulautuvalle ruotsalaiselle tytäryhtiölle B Ab:lle vahvistetut tappiot tuloverolain 123 §:n 2 momentin mukaisesti.

Lue lisää ›

EU:ta, ALV:ta ja autoverotusta

EU tuomioistuin (EUT) on 10.2.2011 antanut tuomion ns. Haribo-tapauksessa asiat C-436/08 ja C-437/08).

Lue lisää ›

Sukupolvenvaihdoksesta

Mielenkiintoinen oikeustapaus jossa oikeuskysymyksenä oli, voitiinko perintö- lahjaverolain 55 §:n 1 momentin säännöstä soveltaa sellaiseen yritykseen, jolla oli pääasiallisen elinkeinotoiminnan myynnin jälkeen ollut vain vähäistä varsinaiseksi elinkeinotoiminnaksi katsottavaa toimintaa. Vastaus oli, että voidaan.

Lue lisää ›