Tjänster

DFK:s syn på vårt arbete är kundorienterad vilket är kundens nytta för tjänsterna. Vi är specialiserade i familj- och andra ägardrivna företag men också olika former av föreningar och stiftelser hör till vår kompetens. Dessutom har vi erfarenhet av olika strukturer på börsnoterade bolag.  Diverse företagsarrangemang, företagsköp, generationsskiften såväl i Finland som internationellt hör till grundkompetens. I skattekonsultering strävar vi alltid efter att hitta en skatteeffektiv helhetslösning. Inom revision ebjuder vi ett komplett paket, såväl lagstadgad revision som specialrevisioner, olika utlåtanden samt tjänster gällande värderingar. 

Revision

Till våra revisionstjänster hör lagstadgad revision, diverse revisorns utlåtanden, så kallade specialrevisioner och värderingar. I lagstadgad revision strävar vi efter att göra vårt arbete effektivt medan vi tillför mervärde åt kunden. Med flere decenniers erfarenhet hakar vi inte upp oss på oväsentligheter eller belastar kunden med revisionsbranschens byråkrati mer än behövs. Vårt motto lyder: alla kan göra någonting enkelt svårt - experten gör det svåra enkelt.

Handelregister, trafiklov, TEKES, banker, andra myndigheter och t.ex. skiftesmän vid arvskifte kräver revisorns uttalande till olika ändamål.

Beskattning

Till våra tjänster inom beskattning hör b.la. skatteplanering så att kunden alltid hittar den mest effektiva lagliga lösningen man söker. Vare sig det är frågan om ett generationsskifte, något annat företagsarrangemang eller försäljning av verksamheten. Vi hjälper också med olika skatteprocesser. T.ex. skattegranskningar, beskattningsbesvär eller återbäring av mervärdeskatten. Vi följer med den allt mer komplicerade skattelagstiftningen och sammandrar de ofta svårt skrivna förändringarna till en enklare och begriplig form.

Företagsarrangemang

Det finns lika många olika företagsarrangemang som det finns företag och företagare. Vi strävar efter att hitta den rätta modellen till varande situation, på ett sätt som tillfredsställer kunden. Inget arrangeman är likt det andra. Oftast når man målet efter många steg. Olika delningar/fissioner, fussioner, veksamhetsöverlåtelser och andra strukturförändringar leder ofta till önskat slutresultat med en beaktan av beskattning, kommande generation och effektivitet.

Konsultering

Vi erbjuder också konsultering på olika områden inom ekonomiförvaltning. T.ex. grundande och avvecklande av bolag, arbetsavtal och olika projekt. Såväl i Finland som internationellt. Via oss är det också möjligt att få projektlednings tjänster. sesti.