Om oss

DFK Finland är en självständig och oberoende byrå som erbjuder revisions-, skattekonsulterings- och företagsarrangemangstjänster i Finland och internationellt med över 20 års erfarenhet. 

DFK Finland

Vi är specialiserade i familje- och andra ägardrivna företag. Till vår kunskap och erfarenhet hör också bostadsaktiebolag, internationella strukturer, föreningar och stiftelser. 

Diverse generationskiften, företagsköp, fissioner och fussioner hör också till våra kompetensområden. 

 

DFK International

Vi är medlem i DFK International. DFK International är en förening av oberoende och självständiga revisions- och konsultbyråer runt världen. Till non profit organisationen DFK International som grundades 1962 hör över 200 företag, 412 byråer i 92 olika länder. Under DFK International jobbar över 11 000
medarbetare. Varenda en medlem i DFK International är en självständig juridisk person.

DFK kontor 

Via DFK:s internationella nätverk kan vi erbjuda våra kunder revisions-, skattekonsulterings-, och företagsarrangemanstjänster globalt.