2015 veroista

Ansiotuloverotus kiristyy ensi vuonna, kun ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä. Progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan rajaa alennetaan 90 000 euroon nykyisestä 100 000.sta ja ylimmän tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka aiemman 2015 sijasta. Työmatkakustannusten omavastuuosuutta kasvatetaan 750 euroon, mikä kaventaisi niiden vähennysoikeutta.

Pääomatulojen verotusta kiristetään. Progressiivisen pääomatuloverotuksen ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 40 000.sta eurosta 30 000 euroon ja ylempi verokanta korotetaan 33 prosenttiin. Alemman tulorajan pääomatulojen verokantaan ei esitetty muutosta. Mahdolliset luovutusvoitot kannattaa siis jatkossakin pyrkiä jakamaan useammalle saajalle ja ehkä aikaistamaan jo tälle vuodelle.

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla asteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutettaisiin pysyväksi (harva asia niin pysyvää kuin väliaikainen siis) vuodesta 2016 alkaen, eli jos jotain tällä saralla on mielessä kannattaa se ehkä tehdä jo vuonna 2014.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Siten asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018.

Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Uskomme, että tämä on vain alkua, jatkossa merkittävästi kiristyvälle kiinteistöverotukselle.

Energiaverotusta kiristetään korottamalla yleisen sähköveroluokan veroa. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan. Liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan 42 miljoonalla eurolla. Aiemmin päätetty turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan.