Exit & sukupolvenvaihdos

EU-komissio antoi lausunnon Irlannin exit tax -säännöistä

Read more ›

UUTTA OIKEUSKÄYNTÄNTÖÄ

Asunto-osakeyhtiön osakkaan oikeudesta päättää osakassopimuksen nojalla

Read more ›

Verotusta ja kiinteistökauppaa

Eduskunta on hyväksynyt sähköisen kiinteistökaupan mahdollistavat lakiehdotukset maakaaren ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja lait on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä 4.2.2011.

Read more ›